เรียนดี มีวินัย น้ำใจงาม
ชาวหนองขาม พิทยาคม สมศักดิ์ศรี
น.ข.พ.ปรองดอง เช่นน้องพี่
ทำความดี ร่วมสร้าง สถาบัน

ยามเรียน เราพากเพียร มุ่งมั่น
หนองขามฯนั้น เลิศล้ำ นำสมัย
เทคโน-โลยี ก้าวไกล
เด็กไทย รุ่นใหม่ ได้พัฒนา

เรามีฝีมือ หัตกรรม นำหน้า
กีฬา เก่งกล้า เกรียงไกร
น.ข.พ.เรานี้ มีชัย
ครองความยิ่งใหญ่ เชิงวิชาการ

สีโรงเรียน แฝงปรัชญา ล้ำลึก
ทุกคนสำนึก ในหน้าที่
รู่รัก แน่นหนัก สามัคคี
น้ำเงิน-เหลืองมี ปึกแผ่น มั่นคง

คำร้อง / ทำนอง : วัฒนา ชอบนา
ดนตรี : ปฏิภาณ สารนอก