รายวิชา
รหัสวิชา
ชั้น
ดาวน์โหลดผลสอบ
คอมพิวเตอร์2
ง21212
ม 1
ดูผลสอบที่นี่นะครับ คลิกเลย
การงานอาชีพ
ง21102
ม 1
ดูผลสอบที่นี่นะครับ คลิกเลย
คอมพิวเตอร์กราฟิก2
ง23204
ม.2
ดูผลสอบที่นี่นะครับ คลิกเลย
การงานอาชีพ
ง22102
ม.2
ดูผลสอบที่นี่นะครับ คลิกเลย
คอมพิวเตอร์กราฟิก3
ง23204
ม.3
ดูผลสอบที่นี่นะครับ คลิกเลย
การงานอาชีพ
ง23102
ม.3
ดูผลสอบที่นี่นะครับ คลิกเลย
ดนตรีนาฎศิลป์
ศ23104
ม.3
ดูผลสอบที่นี่นะครับ คลิกเลย
คอมพิวเตอร์ 8
ง31218
ม.4
ดูผลสอบที่นี่นะครับ คลิกเลย
การเขียนโปรแกรมพัฒนาเว็ปไซต์
ง33203
ม.6
ดูผลสอบที่นี่นะครับ คลิกเลย